מציגים תוצרים שימור גרעינים עובדים בחומר עושים שוקולד
עוד שוקולד כלי בית מחמר עוד כלי מחמר יוצקים שוקולד
הטאבון העתיק הכפר העתיק בונים גג מסלעה
אמא תעזרי לי
סוף הדרך!!!